Tuyển thành viên

Bọn mình tuyển thành viên ở các vị trí sau:

  • Translator: Luôn luôn tuyển người dịch Anh  và Nhật. Ưu tiên có kinh nghiệm.
  • Typesetter: Nghệ sĩ của Aegisub, nhưng nhớ cần thêm chút khả năng về dịch thuật.
  • Timer: Căn chỉnh thời gian. Cần thêm chút khả năng về dịch thuật.
  • Editor: Biên tập chỉnh sửa các bản dịch(Ngữ nghĩa, câu cú…) Cần Editor có kinh nghiệm.
  • Quality Checker: Xem có sai sót gì trong bản sub không. Yêu cầu mắt tính, và tường tận xem hết tập phim.
  • Encoder: Xử lý video, có thể đi kèm với Quality Checker.

Liên hệ trực tiếp với nhóm qua: m.me/team.bi.sida

Điền form đăng ký:  http://goo.gl/forms/YU707u6A4AaZPZ0s2

Đơn giản là đẹp trai

Facebook Comments