Public QC

.

Nếu có lỗi gì về dịch thuật hay video tập phim thì các bạn có thể báo với mình qua đây.
Luôn mong nhận được góp ý chính xác của các bạn ^_^

Đơn giản là đẹp trai

Facebook Comments